Výbor
Příjmení a jméno Funkce
Ševít František starosta
Benešová Dagmar místostarosta
Nožičková Jaroslava jednatel
Ševítová Kateřina hospodář
Tmejová Marcela náčelnice