Začínáme první týden v záři. Nábor nových členů v hodinách. Teší se na vás cvičitelka Marcela Tmejová a Lenka Dvořáková

Muži i ženy, přijďte se protáhnout a zacvičit s námi. 

Cvičíme každé úterý od 18,00-19,00. 

Marcela

Začínáme cvičit od úterý 13.9. 2022 od 18,00-19,00. 

Muži i ženy jsou vítání.