Členské a oddílové příspěvky pro rok 2024

(leden - prosinec 2024)

Členský spolkový příspěvek
Děti a mládež do 18 let, důchodci 300,- Kč
Dospělí 600,- Kč
Oddílové příspěvky
Oddíl Oddílové příspěvky
Rodiče a děti 2-4 let 500,-
Všestrannost žactvo 3-7 let 500,-
Gymnastická průprava 4-7 let 500,-
Gymnastika žactvo 6-16 let 500,-
Aerobic, kruhový trénink 500,-
Zdravotní cvičení, senioři 500,-
Oddíl nohejbalu 500,-
Oddíl volejbalu smíšený 500,-
Muži – sálová kopaná 500,-
Oddíl volejbalu žactvo 7-11 let 500,--
JU-Jitsu 500,--

Zápisy se konají vždy v příslušných cvičebních hodinách jednotlivých oddílů

Členské příspěvky platí člen jen jednou, oddílové za každý oddíl zvlášť. Příklad:  paní Nováková – členské příspěvky 600,-č, oddíl volejbalu 500,- Kč,  oddíl zdravotního cvičení  500,- Kč, tj. celkem 1600,- Kč.

Členské a oddílové příspěvky se hradí převodem na účet jednoty č. 225331046/0300, ve výjimečných případech v hotovosti vedoucímu oddílu. Do poznámky k platbě uvést Jméno a příjmení, oddíl.

Často kladené dotazy

Kde získám nějaké informace o oddíle, který mě zajímá?

Doporučujeme kontaktovat vedoucího oddílu (uveden na webových stránkách www.sokol.sterboholy.cz) či po dohodě s ním navštívit danou cvičební hodinu. Některé oddíly mohou během roku naplnit svou kapacitu, proto doporučujeme kontakt s vedoucím.

Musím se stát členem (členkou) Sokola, abych mohl (-a) chodit cvičit?

Ano, je nutné se stát členem Sokola (ČOS – Česká obec sokolská). Členství mimo jiné i zahrnuje základní úrazové pojištění a je právní ochranou jak člena, tak i jednoty.

Co obnáší členství v Sokole? Vyplývají z toho pro mě nějaké závazky?

Člen České obce sokolské je povinen řídit se Stanovami ČOS i ostatními spolkovými předpisy a rozhodnutími, jednat vždy v duchu sokolských ideí, zásad mravní čistoty a zásad fair play.

Jak vzniká a kolik stojí členství v Sokole?

Členství vzniká souhlasným rozhodnutím výboru jednoty, který projedná přihlášku nejpozději do 60 dnů od jejích podání, a uhrazením členského a oddílového příspěvku nejpozději do 30 dnů od rozhodnutí výboru jednoty. Následně je členství aktivováno v elektronické evidenci členů.

Přehled aktuální výše příspěvků je vždy uveřejněn ve vnitřních prostorách sokolovny a na webových stránkách www.sokol.sterboholy.cz.

Jakým způsobem lze platit příspěvky?

Členské a oddílové příspěvky se hradí převodem na účet jednoty č. č. 225331046/0300, ve výjimečných případech v hotovosti vedoucímu oddílu.

Lze vrátit zaplacené příspěvky?

Příspěvky se hradí předem na celý kalendářní rok. Známka ČOS je na celý kalendářní rok (leden až prosinec). Příspěvky lze vrátit pouze za předpokladu, že se člen do uzávěrky členské základny tj. 31.3. příslušného kalendářního roku nezúčastnil ani jedné cvičební hodiny.

Mám zájem o pronájem tělocvičny pro vlastní činnost či akci, na koho se mám obrátit?

Komerční pronájmy tělocvičny řeší správce p. Milan Češek – tel. 777 191 878.  Tělocvičnu lze pronajímat jak na všední dny, tak i na víkendové akce. Aktuální přehled obsazených hodin naleznete v Rozpisu tělocvičny.