Členské a oddílové příspěvky pro rok 2020

(leden - prosinec 2020)

Členský spolkový příspěvek

Mládež do 18 let, důchodci  200,- Kč
Dospělí 500,- Kč

Oddílové příspěvky
Oddíl

Oddílové
příspěvky
Rodiče a děti do tří let     100,-
Všestrannost
žactvo 3-6 let
    400,-
Všestrannost žákyně     400,-
Všestrannost žáci     400,-
Cvičení ženy     400,-
Zdravotní cvičení     400,-
Oddíl nohejbalu     400,-
Oddíl volejbalu I.,II.     400,-
Muži – sálová kopaná     400,-
Oddíl míčových her žactvo     400,-
Sebeobrana          
400,-

Zápisy se konají vždy v příslušných cvičebních hodinách jednotlivých oddílů

Členské příspěvky platí člen jen jednou, oddílové za každý oddíl zvlášť. Příklad:  paní Nováková – členské příspěvky 500,-č, oddíl volejbalu 400,- Kč,  oddíl zdravotního cvičení  400,- Kč, tj. celkem 1300,- Kč.

Členské a oddílové příspěvky na rok 2020 se nově hradí bankovním převodem. 

Kde získám nějaké informace o oddíle, který mě zajímá?

Doporučujeme kontaktovat vedoucího oddílu (uveden na webových stránkách www.sokol.sterboholy.cz) či po dohodě s ním navštívit danou cvičební hodinu. Některé oddíly mohou během roku naplnit svou kapacitu, proto doporučujeme kontakt s vedoucím.

 

Musím se stát členem (členkou) Sokola, abych mohl (-a) chodit cvičit?

Ano, je nutné se stát členem Sokola (ČOS – Česká obec sokolská). Členství mimo jiné i zahrnuje základní úrazové pojištění a je právní ochranou jak člena, tak i jednoty.

 

Co obnáší členství v Sokole? Vyplývají z toho pro mě nějaké závazky?

Ne. Žádné závazky kromě placení příspěvků a dodržování vnitřního provozního řádu nejsou.

 

Jak vzniká a kolik stojí členství v Sokole?

Členství vzniká předáním vyplněné přihlášky cvičiteli a uhrazením členského a oddílového příspěvku. Členský příspěvek (stanovuje ČOS) a dále oddílový příspěvek (stanovuje výbor TJ) se hradí vždy na příslušný kalendářní rok.  Přehled aktuální výše příspěvků je vždy uveřejněn ve vnitřních prostorách sokolovny a na webových stránkách www.sokol.sterboholy.cz.

 

Jakým způsobem lze platit příspěvky?

Počínaje rokem 2020 se příspěvky hradí převodem na účet jednoty. Každý člen obdrží informace k platbě s uvedením čísla účtu a variabilním symbolem. Po připsání platby na účet obdrží člen členskou legitimaci s vylepenou členskou známkou

Ve výjimečných případech lze příspěvky uhradit v hotovosti cvičiteli.

 

Lze vrátit zaplacené příspěvky?

Ne, platí se předem na celý kalendářní rok. Známka ČOS je na rok (leden až prosinec). Příspěvky jsou nevratné.

 

Mám zájem o pronájem tělocvičny pro vlastní činnost či akci, na koho se mám obrátit?

Problematiku pronájmů tělocvičny řeší správce p. Milan Češek – tel. 777 191 878.  Tělocvičnu lze pronajímat jak na všední dny, tak i na víkendové akce. Aktuální přehled obsazených hodin je k dispozici na internetových stránkách.

 

Novinky

5.2.2020
Časté dotazy, členství

Odpovědi na časté dotazy k členství a placení příspěvků viz sekce Členské příspěvky.

4.2.2020
Členské a oddílové příspěvky pro rok 2020

Blíže Členské příspěvky

29.11.2018
Nové fotografie ve fotogalerii

29.11.2018
Oddíl mladších žáků

Oddíl mladších žáků ukončil činnost.