Aktuality

5.6.2016 - Soutěž v běhu 14.6.2016

Soutěž v běhu 14.6.2016 TJ SOKOL Šterboholy pořádá v úterý 14.6. 2016 soutěž v běhu pro členy TJ SOKOL Štěrboholy i pro širokou veřejnost. 

5.6.2016 - Přebor všestrannosti mistrovství ČR

Přebor všestrannosti mistrovství ČR Během víkendu 27.-29.5: 2016 se konal Přebor všestrannosti mistrovství ČR v Prostějově. 
Zde naši jednotu i naši župu reprezentovala Klárka Benešová, která skončila celkově na 15.místě. 
Gratulujme!

1.5.2016 - Přebor sportovní gymnastiky

Přebor sportovní gymnastiky

Dne 2.4. jsme se zúčastnily přeboru sportovní gymnastiky předškolních dětí a nejmladšího žactva.

V závodu předškolních dětí soutěžilo družstvo ve složení: Kristýna Havlová, Gabriela Benešová, Karolína Turková a Magdalena Triebová. Děvčata vybojovala krásné 5. místo v závodu družstev.

Z jednotlivců nás nejlépe reprezentovala Kristýna Havlová a Gabriela Benešová.

V závodu nejmladšího žactva ve složení: Karolína Burešová, Laura Bubnová, Karolína Řeřichová a Elen Šešlija vybojovalo družstvo 5. místo v závodu družstev. Z jednotlivců se nejlépe umístila Karolína Burešová 2. místo a Laura Bubnová 3. místo.

 

Družstvo mladších žákyň ve složení Rozálie Sovová, Adéla Landová, Barbora Landová a Klára Benešová závodilo v náročném závodu všestrannosti kombinace plavání, atletika, gymnastika, během víkendu 15.-17.4. 2016.  

V pátek 15.4. nás čekalo plavání, kde nejlépe zabojovala Rozárka Sovová - 4. místo.

V sobotu 16.4. lilo jako z konve a nejvíce štěstí napršelo Klárce Benešové, která mezi závodnicemi neměla konkurenci a vybojovala stupeň nejvyšší - 1. místo.

V neděli 17.4. závod pokračoval soubojem ve sportovní gymnastice. Zde se nejlépe dařilo Barunce Landové, která skončila na - 4 místě a zajistila si tak přímý postup na přebor České Republiky. Dále se pak umístila Adélka Landová - 7. místo, Klárka Benešová - 8. místo, Rozárka Sovová - 9. místo. Prvních 9 soutěžících gymnastek vždy postupuje na přebor Prahy.

Konečné pořadí kombinace:  Klára Benešová - 2. místo, Adéla Landová - 8.místo, Bára Landová - 9.místo, Rozálie Sovová - 10.místo.

Gratulujeme!

Největší úspěch vidím v postupu všech děvčat z družstva na přebor Prahy. Je vidět, že jsme se vydaly  správným směrem, a že naše dřina přináší ovoce. Velice mne těší, že nejsme a pevně věřím, že již nikdy nebudeme " ty Štěrboholy",  nad kterými se mezi oddíly s velkou základnou jen mávalo rukou. Výsledky v tomto závodu nám děvčata zajistila respekt u ostatních jednot a jasně všem ukázala,  že je nutné s námi počítat.    


Děkuji našemu starostovi, panu Františku Ševítovi, za podporu sportu v obci a zajištění skvělého zázemí. Děkuji také obětavým rodičům a pomahajícím trenérům, bez jejichž pomoci by náš úspěch nebyl možný. Ráda bych pochválila i všechny ostatní děti, které soutěží v rámci naší jednoty. Pilně cvičte, vyplatí se to...;-)

Zároveň bych ráda apelovala na všechny, kteří by měli chuť se zapojit do řad cvičitelů. Šikovných dětí je stále více, a abychom v příštím roce byli schopni přijímat nové členy a další ročníky, nutně potřebujeme pomoci. Rádi uvítáme i studenta FTVS, případně Pedagogické fakulty.


Dáša Pištorová

29.3.2016 - Změna místa konání Valné hromady

POZOR ZMĚNA: 
Valná hromada TJ Sokol Štěrboholy se koná ve středu 30. března 2016 od 17.30 hod v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Štěrboholy, ulice Ústřední 135/15 ( u starosty)

29.2.2016 - Projekt "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"2016

Projekt Díky projektu Dany Uzlové a Věry Smejkalové cvičí nejmladší žactvo velmi rádo v soutěži se zvířátky. 
Tento projekt nás velmi mile překvapil.Cvičitelům usnadní odměňování a děti rády plní dané úkoly. Pochopení a nadšení našel projekt       i u rodičů. Děti ze Sokola Štěrboholy a cvičitelky nejmladšího žactva jsou rády, že se do projektů zapojily. 
Marcela Tmejová 

29.2.2016 - Volejbalový turnaj

Volejbalový turnaj

VOŠTĚBtým volejbalový oddíl B, TJ - Sokol Štěrboholy pořádá v sobotu 16. 4. 2016, VOLEJBALOVÝ TURNAJ smíšených družstev

 Propozice turnaje:

Přihlášení družstev do turnaje: nejpozději do 16.3.2016

Kontakt pro přihlášky: lsvobodova@email.cz

Registrace družstev: 8.30 h

Začátek prvního utkání: 9.00 h

Podmínky: min. 2 ženy v týmu, min. 5 hráčů v týmu

Startovné: 600,- Kč/tým

S sebou: sálovou obuv, nadšení pro hru a dobrou náladu

Místo konání: Tělocvična TJ – Sokol Štěrboholy, ul. Granátnická, Praha 10 – Štěrboholy, GPS 50.0740389N, 14.5496444E

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO :o)

11.2.2016 - Valná hromada

Valná hromada

Pozvánka na valnou hromadu TJ Sokol Štěrboholy, která se koná ve středu 30. března 2016 od 17.30 hod v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Štěrboholy, ulice Ústřední 135/15 ( u starosty)

Program:

1. Zahájení, volba návrhové a mandátové komise 2. Návrh a  schválení  programu valné hromady
3. Zpráva o činnosti jednoty v roce 2015
4. Zpráva kontrolní komise za rok 2015
5. Zpráva o hospodaření za rok 2015, projednání a schválení účetní závěrky za rok 2015 6. Volba činovníků jednoty
5. Schválení rozpočtu na rok 2016
6. Diskuze, různé
7. Návrh a schválení usnesení valné hromady, závěr Výbor TJ Sokol Štěrboholy Kontakt: František Ševít, tel. 272700453, sokolsterboholy@seznam.cz    

13.11.2015 - Účast v soutěži Naše sokolovna

Dne 29. 11.2015 pořádá Župa Jana Podlipného Akadmii v tělocvičně Sokola Královské Vinohrady Praha 2 k 130. výročí župy. Akademi se zúastní i naše žákyně s cvičitelkou Dášou Pišotovou a Marcelou Tmejovou.
Źákyně TJ SOKOL Štěrboholy - Barbora Ševítová, Aneta Šorfová, Barbora Svobodová, Kristýna Švecová, Karolína Zimová pod vedením cvičitelyk Marcely Tmejové získaly pamětní listy a knihy ČOS za účast v soutěži pro mládež Naše sokolovna.

15.9.2015 - Sportovní setkání ve Štěrboholech

TJ Sokol Štěrboholy  pořádá dne 23.9.2015 od 16.00 do 21.00 v parku Hrušov a v Sokolovně v ulici Granátnická Sportovní setkání

PROGRAM:

1) v parku HRUŠOV  16,00 – 18,00 hodin

různé soutěže + lehká atletika (hody, běhy)

koloběžky, odrážedla, brusle pro malé i velké

nordic walking – chůze s holemi

dle zájmu míčové hry

2)  v tělocvičně ulice Granátnická 18,00 – 21,00 hodin

gymnastika - přeskoky z trampolíny, balanční pomůcky, švihadla, obruče

cvičení pro ženy a pro seniory

Zveme děti, rodiče, prarodiče, tetičky, strýčky, kamarády ze Sokola i ze školy, sousedy, sportovce z různých organizací, pro všechny, kteří mají rádi pohyb.

Bude to první akce nového cvičebního roku, možnost sejit se, společně si zasportovat a zacvičit si.

Těšíme se na Vás.

 Marcela Tmejová                           Dáša Pištorová

náčelnice TJ Sokol Štěrboholy         místostarosta TJ Sokol Štěrboholy


František Ševít

starosta TJ Sokol Štěrboholy

13.9.2015 - Nábor do oddílu florballu a všestrannosti dívek

TJ SOKOL ŠTĚRBOHOLY hledá nové členy
  • do oddílu florbalu – chlapce ve věku 7-12 let

Kdy: každý čtvrtek  16.00 - 17.00 hod v sokolovně v ulici K Učilišti

Platba za kalendářní rok: členské příspěvky 100,- Kč + oddílové příspěvky 200,- Kč Informace: p. Přemysl Dušek, tel. 602 232 408    sokolsterboholy@seznam.cz  

Začínáme 10.9.2015.

  • do oddílu všestrannosti – dívky ve věku 8 – 12 let

Kdy: každý čtvrtek 17.00 – 18.00 hod v sokolovně v ulici K Učilišti

Platba za kalendářní rok: členské příspěvky 100,- Kč + oddílové příspěvky 200,- Kč Informace: pí  Marcela Tmejová, tel. 605 857 982  sokolsterboholy@seznam.cz

Začínáme 24.9.2015

Novinky

1.5.2016
Přebor sportovní gymnastiky

Do fotogalerie byly přidány fotografie z Přeboru ve sportovní gymnastice

4.3.2016
Fotografie z maškarního bálu

Do sekde Fotogalerie byly vloženy fotografie z dětského maškárního bálu.

11.1.2016
Členské a oddílové příspěvky pro rok 2016

Členské a oddílové příspěvky pro rok 2016 budou vybírány ve cvičebních hodinách jednotlivých oddílů. 

13.11.2015
Akademie k 130. výročí župy

Dne 29. 11.2015 pořádá Župa Jana Podlipného Akadmii v tělocvičně Sokola Královské Vinohrady Praha 2 k 130. výročí župy. Akademie se zúčastní i naše žákyně s cvičitelkou Dášou Pištorovou a Marcelou Tmejovou.