Informace oddílu - Všestrannost žákyně

5.6.2016 - Přebor všestrannosti mistrovství ČR

Během víkendu 27.-29.5. se konnal přebor všestrannosti mistrovství ČR v Prostějově. Zde naši jednotu i naši župu výborně reprezentovala Klára Benešová, která skončila na celkovém 15. mistě. Gratulujeme!

13.9.2015 - Nábor dívek do oddílu

Oddíl všestrannosti přijme dívky ve věku 8-12 let.

Cvičíme každý čtvrtek 17.00 – 18.00 hod v sokolovně v ulici K Učilišti  

Platba za kalendářní rok: členské příspěvky 100,- Kč + oddílové příspěvky 200,- Kč Informace: pí  Marcela Tmejová, tel. 605 857 982  sokolsterboholy@seznam.cz

Začínáme 24.9.2015